หน้าแรก
   เกี่ยวกับเรา
   ติดต่อเรา
   คำถาม-คำตอบ
   ข่าวสารและกิจกรรม
   เว็บลิงค์

 

 

บริการเดินพิธีการศุลกากร

Air Sea Business  ให้บริการเดินพิธีการศุลกากรทั้งขาเข้าและขาออก ไม่ว่าจะเป็นสินค้าทั่วไป, ของใช้ส่วนตัว, สินค้าอันตราย หรืองานโปรเจ็คต่างๆ ทั้งการนำเข้าแบบปกติ หรือการนำเข้าแบบใช้สิทธิ์ต่างๆ เช่น สิทธิเขตการค้าเสรี, สิทธิประโยชน์ทางศุลกากร หรือสิทธิประโยชน์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร

การใช้สิทธื์การค้าเสรี
        สิทธิพิเศษทางศุลกากร FTA
        กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า
        การนำเข้าตามความตกลงไทย-นิวซีแลนด์ (Thailand-New Zeland FTA)
        การนำเข้าตามความตกลงไทย-ออสเตรเลีย (Thailand-Australia FTA)

สิทธิประโยขน์ตามกฏหมายศุลกากร
        การคืนอากรมาตรา ๑๙ ทวิ
        คลังสินค้าทัณฑ์บน
        เขตปลอดอากร (Free Zone)
        เขตปลอดอากรพาณิชยกรรม
        เขตประกอบการเสรีพาณิชยกรรม

สิทธิประโยชน์อื่นที่เกี่ยวข้องกับศุลกากร
        การชดเชยค่าภาษีอากร
        การนิคมอุตสาหกรรม
        เขตประกอบการเสรี (Free Trade Zone)
        การส่งเสริมการลงทุน BOI

 
       

 

       
บริการขนส่งสินค้า บริการรวบรวมและจัดทำหีบห่อ 
บริการเดินพิธีการกรมศุลกากร บริการให้คำปรึกษาและจัดการงานด้านเอกสารต่างๆ 
บริการด้านสิทธิประโยชน์ต่างๆ บริการให้คำปรึกษาและติดต่อต่างประเทศ 
     
  บริษัท แอร์ ซี บิสเน็ซ จำกัด
99/109  หมู่4 ถนนกิ่งแก้ว-เทพารักษ์  แขวงบางพลีใหญ่  เขตบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ  10540
โทร : 02-183-9661, 02-183-7445   แฟกซ์ : 02-183-9660
มือถือ : 098-747-2794
อีเมล์ : suthiwadee@airseabiz.co.th, sasithorn@airseabiz.co.th
 
  หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา | คำถาม-คำตอบ | ข่าวสารและกิจกรรม | เว็บลิงค์  
©2014 www.airseabiz.co.th All Rights Reserved.