Archive for airseabiz01

แนะซื้อประกันเสี่ยงบาทอ่อน หั่นส่งออก’ติดลบ0.25%’จี้รัฐใช้งบ-ฟื้นท่องเที่ยว

ไทยโพสต์ * กสิกรไทยมองเงินบาทจ่อแข็งค่าระยะสั้น แต่ปลายปีอาจอ่อนแตะ 33 บาทต่อดอลลาร์ แนะผู้นำเข้า-ส่งออกซื้อประกันความเสี่ยง รับความผันผวน 8 เดือนต่างชาติขนเงินเข้าซื้อตราสารหนี้ 260,000 ล้านบาท เอกชนหั่นส่งออกติดลบ 0.25% หลังเศรษฐกิจโลกไม่ฟื้น กระทุ้งรัฐเร่งเบิกจ่ายงบ กระตุ้นท่องเที่ยว-บริโภคในประเทศ » Read more..