หน้าแรก
   เกี่ยวกับเรา
   ติดต่อเรา
   คำถาม-คำตอบ
   ข่าวสารและกิจกรรม
   เว็บลิงค์

 

 

บริการด้านสิทธิประโยชน์ต่างๆ

Air Sea Business  ให้บริการแนะนำการใช้สิทธิ์ต่างๆ และขั้นตอน รวมถึงการจัดเตรียมเอกสารเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่จะนำมาซึ่งการสูญเสียเวลาและค่าใช้จ่าย

การใช้สิทธิ์การค้าเสรี
        สิทธิพิเศษทางศุลกากร
        กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า
        การนำเข้าตามความตกลงไทย-นิวซีแลนด์ (Thailand - New Zealand FTA)
        การนำเข้าตามความตกลงไทย-ออสเตรเลีย (Thailand - Australia FTA)

สิทธิประโยขน์ตามกฏหมายศุลกากร
        การคืนอากรมาตรา ๑๙ ทวิ
        คลังสินค้าทัณฑ์บน
        เขตปลอดอากร (Free Zone)
        เขตปลอดอากรพาณิชยกรรม
        เขตประกอบการเสรีพาณิชยกรรม

สิทธิประโยชน์อื่นที่เกี่ยวข้องกับศุลกากร
        การชดเชยค่าภาษีอากร
        การนิคมอุตสาหกรรม
        เขตประกอบการเสรี (Free Trade Zone)
        การส่งเสริมการลงทุน BOI

 
       

 

       
บริการขนส่งสินค้า บริการรวบรวมและจัดทำหีบห่อ 
บริการเดินพิธีการกรมศุลกากร บริการให้คำปรึกษาและจัดการงานด้านเอกสารต่างๆ 
บริการด้านสิทธิประโยชน์ต่างๆ บริการให้คำปรึกษาและติดต่อต่างประเทศ 
     
  บริษัท แอร์ ซี บิสเน็ซ จำกัด
99/109  หมู่4 ถนนกิ่งแก้ว-เทพารักษ์  แขวงบางพลีใหญ่  เขตบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ  10540
โทร : 02-183-9661, 02-183-7445   แฟกซ์ : 02-183-9660
มือถือ : 098-747-2794
อีเมล์ : suthiwadee@airseabiz.co.th, sasithorn@airseabiz.co.th
 
  หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา | คำถาม-คำตอบ | ข่าวสารและกิจกรรม | เว็บลิงค์  
©2014 www.airseabiz.co.th All Rights Reserved.